Lise Lyngsnes Randeberg

PhD, professor ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU

Lise Lyngsnes Randeberg er født i Namsos i 1974. Hun er udannet sivilingeniør i fysikk og matematikk (biofysikk) fra NTNU (1999), og har doktorgrad i fysikalsk elektronikk (2005) fra NTNU innenfor biomedisinsk optikk. Etter fullført doktorgrad var Randebergmidlertidig ansatt ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU før hun i ble tilsatt som førsteamanuensis i biomedisinsk optikk og fotonikk (2009) ved samme institutt. Hun er professor i samme fagområde fra 2011. Randeberg var i 2009-2011 gjesteforsker ved Harvard Medical School/Massachusetts General Hospital i Boston. Faglige interesser omfatter optisk sensorteknologi, hyperspektral avbildning og modellering av lystransport i vev. Hun har blant annet forsket på datering av blåmerker, gulsott hos nyfødte, diagnostikk av leddgikt og optisk karakterisering av sår og brannskader. Randeberg fikk i 2006 forskerstipend fra American Society for Laser Medicine and Surgery for sitt arbeid med datering av blåmerker, og i 2007 Technoport Ung Innovasjonspris for samme arbeid. I 2014 mottok hun Claude Rimingtons minnepris for sin innsats innenfor fotobiologi i Norge. Randeberg er opptatt av populærvitenskapelig formidling og rekruttering til realfag, og er blant annet lektor 2 i ungdomsskolen. I tillegg til faglig aktivitet er Randeberg engasjert i forskning og innovasjonspolitikk og organisasjonsarbeid. Hun har i den forbindelse hatt en rekke tillitsverv og styreverv. Hun har blant annet sittet som representant for midlertidig ansatte i NTNUs styre (2007-2009). Randeberg har siden 2003 hatt tillitsverv i Tekna både ved NTNU og nasjonalt. Hun var foreningens visepresident i perioden 2011-2013, og er nå president i Tekna (fra 2013). Randeberg er også styremedlem i Teknisk Ukeblad Media (fra 2013), og i Akademikerne (fra 2014), og har i tillegg en rekke internasjonale verv.