Lilya Budaghyan

Professor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Lilya Budaghyan (42) har en PhD fra Institute of Algebra and Geometry, Otto-ven-Guericke University Magdeburg fra 2005. Hun er forsker ved Institutt for informatikk, Universitet i Bergen. Budagnyan har en solid vitenskapelige produksjon som inkluderer to monografier, 6 bøker som redaktør, 16 publikasjoner som hovedforfatter i topp internasjonale ledende tidsskrifter innen hennes fagfelt som IEEE Transactions on Information Theory, Designs Codes and Cryptography, Cryptography and Communications, Discrete Mathematics, Finite Fields and Their Applications, Foundations of Computer Science, Contemporary Mathematics og andre. Budaghyan driver tverrfaglig forskning innen matematikk og informasjonsteori som tar opp viktige problemer knyttet til konstruksjon og analyse av optimale boolske funksjoner. Løsninger av disse problemene kan forbedre påliteligheten og sikkerheten til moderne kommunikasjonssystemer og gi stor innvirkning på mange grener av matematikk. Det vil si at hennes forskning har både teoretisk og praktisk betydning. Lilya Budaghyan er en av verdens ledende spesialister innen boolske funksjoner og deres bruksområder innen områder som kryptografi, kodeteori, matematisk logikk, kommutativ algebra og endelige kropper. Hun har suksessfull forskningserfaring fra opphold i ledende internasjonale forskningsgrupper i Frankrike, Tyskland, Italia og Norge. I løpet av sin forskning har hun oppnådd svært mange banebrytende resultater som løser viktige problemer som har vært uløste i flere tiår (ett av disse var uløst i over 50 år). Hun har blitt tildelt flere prestisjefylte stipendier og priser. Blant hennes mange prestasjoner er at hun ble tildelt Emil Artin Juniorprisen i matematikk for fremragende bidrag i algebra, geometri og tallteori (2011), hun var laureat av 2012/2013 prestisjefylte fellesskap av Foundation Sciences Mathematiques de Paris, et nettverk av eksellense i grunnleggende anvendt matematikk og datavitenskap. Hun ble tildelt "Young Research Talent Grant" fra Norges forskningsråd i 2014 og fra Bergen Forskningsstiftelse (BFS) mottok hun en Starting Grant i 2016. Hun har utgitt to bøker, organisert mange internasjonale workshops og konferanser og vært medredaktør av flere internasjonalt ledende tidsskrifter. I 2013 da hun forsvarte sin habiliteringsoppgave (University of Paris 8), ble hun kvalifisert for en full professorposisjon innen det franske utdanningssystemet. Siden 2017 har Lilya Budaghyan vært leder av gruppen for Sikker Kommunikasjon ved Institutt for informatikk, UiB som har fått flere glimrende evalueringer av internasjonale komiteer som i regi av NFR har evaluert alle nasjonale akademiske IKT-fagmiljøer.