Leonid M. Surguchev

PhD, Dr.Techn.Science, styreleder i Hydrogen Source AS

Leonid M. Surguchev PhD, Dr.Techn.Science Leonid Surguchev er styreleder i Hydrogen Source AS. Dr. Surguchev var tidligere administrerende direktør i oljeselskapet LONS AS og Senior Vice President i International Research Institute of Stavanger (IRIS). Han har erfaring innenfor reservoarteknikk, simulering, feltutvikling, økt oljeutvinning (IOR) og hydrogenteknologi. Han har deltatt i ulike feltstudier av injeksjon av vann, gass, WAG, skum, gel, CO2 og luft, og har koordinert integrerte prosjekter og studier for store felt på norsk sokkel, i det tidligere Sovjetunionen og Sør-Amerika. Dr. Surguchev er utdannet petroleums- reservoaringeniør fra Moskva Gubkin Oil og Gas Academy (bachelorgrad og M.Sc. i 1982) og har doktorgrad i reservoarteknikk (1989) fra det samme universitetet. Han har jobbet for SONATRACH i Algerie, og for ulike forskningsinstitusjoner i Russland og Norge. I perioder har han også jobbet for IBM European Petroleum Centre, Geomatikk, Smedvig Technologies, Petec Software and Services AS og oljeselskapet Sibneft. Surguchev har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler og 15 monografier, som han også har presentert på en rekke internasjonale symposier og konferanser. I 1995 ble Surguchev tildelt Forsknings- og Nyskapningsprisen av Rogaland Forsknings- og Nyskapingsfond. I år 2000 mottok han doktorgrad i tekniske fag fra VNIIneft Institute, som er godkjent av VAK State Comisssion i Russland. I flere år har han også deltatt som komitémedlem i internasjonale petroleums- konferanser som EUROPEC, Offshore Europe, Petroleum Computing Conference, APIORC, Arctic SPE Conference, IEA Collaborative Project on Enhanced Oil Recovery og European EAGE IOR Symposium.