Laurent Bertino

PhD, Forskningsleder Nansen Environmental and Remote Sensing Centre

Dr. Bertino (1975) er forskningsleder ved Nansen Center. Hans interessefelt er dataassimileringsmetoder, numerisk modellering av havet og havisen og mer generelt statistikk anvendt på forskjellige miljø- og klimaproblemer. Han har en doktorgrad i geostatistikk fra Ecole des Mines de Paris, Frankrike, dedikert til sekvensielle dataassimila¬sjonsmetoder, der han har omformulert dem basert på konseptene fra geostatistikk. Han har siden anvendt en av disse sekvensielle metodene, Ensemble Kalman Filteret, på et koblet hav- og isvarslingssystem siden 2003. Dette varslingssystemet er i dag det arktiske elementet i Copernicus Marinetjenestene fra EU-kommisjonen. Dr. Bertino har bidratt til anvendelser av dataassimilering på tvers av forskjellige fagdisipliner og bidratt med forskjellige studier av havforhold til offshoreindustrien i Mexicogulfen, Sør-Kinahavet og Barentshavet.