Kristin Margrethe Flornes

Dr.ing., Executive Vice President NORCE Technology

Kristin Margrethe Flornes er siv.ing i industriell matemati kk fra NTNU i 1993 og dr.ing i samme område fra NTNU i 1998 med avhandling: Theoretical and Computational Aspects of Sampling and Interpolation. I 2015 gjennom førte hun styrekurs ved Bl. Under både siv.ing-studiet og dr.ing-studiet hadde hun utenlands¬opphold ved Centre de Physique Theoretique i Marseille, Frankrike. Etter sin dr.grad i 1997 var Flornes ansatt som senior prosjektingeniør i Schlumberger fram til 2001, deretter som senior analytiker for det nordiske kraftmarkedet i Point Carbon, Oslo fram til 2005, da hun begynte i IRIS, først som seniorforsker fram til 2007, deretter som forskningssjef for reservoar til 2013. I 2013 ble hun ass. direktør for The National IOR Centre of Norway og samtidig fra 2014 Senior Vice President for IRIS, og ledet da IRIS Energi, den største avdelingen hos IRIS. Fra august 2017 er hun adm. direktør for IRIS. Ved etableringen av NORCE fra 1. okt 2018 er hun konserndirektør for NORCE teknologi og samtidig adm. direktør for IRIS og CMR. Kristin har som leder av IRIS bidratt sterkt til gode resultater, og instituttet har levert økonomiske resultater foran budsjett i hennes periode. Hun var en aktiv pådriver i fusjonsprosessen der IRIS, Uni Research, CMR, Agder¬forskning og Teknova fusjonerte til NORCE. I fusjonen har hun hatt gode ledersamlinger og prosesser på IRIS, som har bidratt godt i fusjonsprosessen. Flornes har vært prosjektleder for flere store samarbeidsprosjekter innen C02-fangst, økt oljeutvinning og reservoarsimulering. Hun har sammen med andre fram ti l 2014 publisert 18 papers med fagfellevurdering hvorav 6 i vitenskapelige tidsskrift. Videre har hun vært medlem av flere faglige arbeidsgrupper og komiteer innen CCS og IOR. Hun er en ettertraktet foredragsholder og har flere eksterne verv, blant annet er hun blitt styreleder for det nye direktoratet DIKU.