Knut Henriksen

Dr.ing., daglig leder og styreleder Scanwatt AS

Knut Henriksen er født i Oslo 1947 og tok diplomingeniør- og doktorgradsutdanning ved Technische Universität Karlsruhe, Tyskland 1966-1974. Etter avtjent verneplikt som forskerassistent ved Forsvarets forskningsinstitutt og tre år ved konsulent- selskapet Nissen & von Krogh ble han ansatt i Elkem 1979. Han arbeidet 20 år i selskapet i ulike stillinger som forsker, elektrosjef og teknisk sjef. De siste ni årene arbeidet han som selskapets forskningsdirektør. I 1999 grunnla han Metallkraft AS, et selskap som i en patentert prosess resirkulerte kuttevæske fra saging av silisiumblokker til tynne skiver for solceller. All glykol kjølevæske og to tredje- deler av kuttekornet silisiumkarbid ble gjenvunnet. Silisium sagmel og nedknuste kuttekorn ble solgt som råmateriale til produksjon av tekniske keramer. I 2011 grunnla han Scanwatt AS, et selskap som gjenvinner verdifulle elementer fra farlig avfall som tradisjonelt blir deponert i fjellhaller. Selskapet utvikler teknologi for gjenvinning av metaller fra avfallet, patentsøker prosessen og tilbyr denne til produsenten av avfallet. Det ofte vandige slammet omgjøres til tørre kuler som kan transporteres til metallprodusenter. Farlig avfall fra én metallprodusent blir således råstoff for en annen metallprodusent. Henriksen var ekstern administrativ leder for Norges forskningsråds materialforskningsprogram, som var virksomt årene 1995-1999. Han mottok Kommersialiseringsprisen fra Innovasjon Norge i 2007, Energigründerprisen fra Enova, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd i 2009 samt Elkems forskningsfonds innovasjonspris i 2011.