Kenneth Ruud

Dr.Philos, professor ved Institutt for kjemi, UiT Norges arktiske universitet

Kenneth Ruud er prorektor for forskning ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) og professor i teoretisk og beregningsbasert kjemi. Han er dr.philos. fra Universitetet i Oslo i 1998. Han har publisert 296 vitenskapelige artikler som har blitt sitert mer enn 9800 ganger, og han har en h-index på 52. Han er innvalgt medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi (2012), det finske vitenskapsakademiet (2014) og i Academia Borealis (2014). Han mottok i 2008 Dirac-medaljen fra the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC) for “the outstanding computational chemist in the world under the age of 40”, og mottok i 2011 et Starting Grant fra European Reseach Council. Han har veiledet 4 master- studenter, 7 PhD-studenter og 15 postdocs. Kenneth Ruud var leder av Institutt for kjemi ved UiT 2005-2007. Han ledet fra 2007 og frem til han ble valgt som prorektor i 2013 Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi, et senter for fremragende forskning etablert av Norges forskningsråd. Sammen med Trygve Helgaker ble han i 2017 tildelt et nytt senter for fremragende forskning, Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences, som han vil lede fra 2022-2027. Han var også president i Norsk Kjemisk Selskap 2010-2014. Hans forskningsinteresser dreier seg om utvikling og anvendelse av molekylære elektronstrukturmetoder for beregning av molekylære egenskaper (vekselvirkningen mellom molekyler og eksterne elektriske og magnetiske felt i et vidt frekvensområde). Et spesielt fokus er rettet mot hvordan man kan modellere og forstå effektene av omgivelser (f.eks. en løsning eller et protein), molekylære vibrasjoner eller relativistiske effekter på disse egenskapene. Han er også opptatt av utviklingen av moderne programmer som kan anvendes på de kraftigste datamaskinene. Han har i flere perioder vært medlem av styret i det norske tungregne- programmet (NOTUR/Sigma), samt vært leder av Access Committee (2011- 2012) og Scientific Steering Committee (2013-2014) i det europeiske tungregneprogrammet PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).