Johannes Skaar

PhD, professor

Se min side på UiO: https://www.mn.uio.no/fysikk/personer/vit/johask/index.html