Johannes Skaar

PhD, professor ved Institutt for teknologisystemer, Universitetet i Oslo

Etter doktorgrad i 2000 og en liten postdoktorperiode ble jeg ansatt som førsteamanuensis ved NTNU i 2001, professor i 2003. I 2017 ble jeg ansatt som professor ved Universitetet i Oslo, der jeg nå jobber ved Fysisk institutt. Mine forskningsinteresser er innen fysikk: Elektromagnetisk teori, periodiske strukturer, metamaterialer, kvanteinformasjon, kvantekryptering og kvanteoptikk. Jeg er også opptatt av undervisning og formidling. Fra 2007 til 2012 ledet jeg et forskningsprosjekt for unge forskertalenter. Jeg har også ledet et norsk-tysk forskningsprosjekt. Jeg samarbeider med en rekke norske og internasjonale institusjoner og har publisert 66 journaler med fagfellevurdering og 38 bidrag ved internasjonale konferanser (fram til 2018).