Jing Zhou

PhD., Professor ved Institutt for ingeniørvitenskap, Universitetet i Agder

Jing Zhou har vært professor i mekatronikk ved Fakultet for Teknologi og Realfag, Universitetet i Agder (UiA) i Grimstad siden 2016. Hun er forskningsleder av Topp¬forskningssenter i Mekatronikk og tillegg leder av gruppen Robotikk og Automasjon ved UiA. Jing Zhou tok sin Ph.D. i 2006 ved Nanyang Technological University (Singapore) innen teknisk kybernetikk. Hun har tidligere arbeidet som postdoktor ved NTNU (Trondheim) i perioden 2007-2009, seniorforsker ved NORCE (tidligere IRIS Bergen) i perioden 2009-2016, og førsteamanuensis II ved Høgskulen på Vestlandet (Bergen) i perioden 2013-2016. Hennes forskning er hovedsakelig innen modellering, simulering og kontroll av mekatronikk systemer med anvendelser innen offshore mekatronikk systemer, kraner, marine fartøy, bore- og brønn teknologi, robotteknikk og automatisert produksjon. Hun har utgitt to bøker og over 90 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konferanser. Jing Zhou er medlem av Agder Vitenskapsakademi og seniormedlem av IEEE. Hun er Associate Editor i IEEE Transactions on Cybernetics, og Technical Committee av IEEE Control Systems Society (CSS) i “Nonlinear Systems and Control” og “System Identification and Adaptive Control”. Zhou har vært aktivt involvert i å organisere IEEE og IFAC konferanser som General Chair, General Co-Chair, Technical Program Chair, Technical Program Committee, og Invited/Special Session Chair siden 2009.