Jim Tørresen

Dr.ing., professor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Jim Tørresen er født i Mandal i 1964 og er professor i informatikk ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet innen datamaskin- arkitektur og -design ved NTH (nå NTNU) med sivilingeniørgrad i 1991 og en doktor- grad i 1996. Etter sin doktorgrad arbeidet Tørresen med maskinsvaredesign i tre år i NERA Tele- communications og Navia Aviation. I 1999 ble han ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, med opprykk til professor i 2005. Der var han i 2006 med på å etablere forsknings- gruppen “Robotikk og intelligente systemer”, som han har ledet siden 2007. Han har vært gjesteforsker ved Kyoto University i Japan i ett år (1993-1994), fire måneder ved Electrotechnical laboratory i Tsukuba i Japan (1997 og 2000) og gjeste- professor ved Cornell University i USA i ett år (2010-2011). Tørresens forskningsinteresser er innen maskinvaredesign, maskinlæring, kunstig intelligens og robotikk, og å se på bruken av slik teknologi innen ulike anvendelsesområder. Fokus er på utvikling av systemer som skal fungere i dynamiske omgivelser der det er behov for tilpasning gjennom læring. Han er engasjert i studentveiledning og undervisning og har veiledet 42 master- studenter og 7 PhD-kandidater til fullført grad. Han har også ledet en rekke forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd og EU. Han har publisert mer enn 150 vitenskapelige fagfellevurderte konferanse– og tidsskriftsartikler og bokkapitler. I tillegg er han medlem av rundt 10 program- komiteer for konferanser og har i siste 10 år vært jevnlig evaluator av EU prosjektsøknader. Han har, siden etableringen for 12 år siden, vært med i organiseringskomiteen for det årlige nasjonale maskinvaredesign-seminaret FPGA-forum, samt vært organisator av flere større intensjonale konferanser avholdt ved Universitetet i Oslo. Han er seniormedlem av IEEE. Tørresen har holdt en rekke inviterte foredrag på internasjonale konferanser og universiteter. Han har også vært involvert i populærvitenskapelig formidling gjennom foredrag og å skrive en populærvitenskapelig bok – “Hva er kunstig intelligens”.