Irene Rummelhoff

Master of science, Executive Vice President Equinor ASA

Irene Rummelhoff er konserndirektør i Equinor hvor hun leder forretningsområdet Markedsføring, Midtstrøm og Prosessering (MMP). Med 3600 ansatte globalt har hun ansvar for transport, videreforedling og markedsføring av alle selskapets produkter. Irene er også ansvarlig for Equinors satsing innenfor karbonfangst og lagring (CCS) og hydrogen verdikjeder. Irene er utdannet sivilingeniør i geofysikk ved NTNU og har 29 år med bred erfaring fra Equinor. Gjennom en rekke teknisk orienterte roller i begynnelsen av karrieren dannet hun en solid forståelse for selskapets kjernevirksomhet og et godt fundament for sine påfølgende 20 år med lederstillinger. Irene har i to perioder på til sammen 7 år jobbet for Equinor i USA. I perioden 2010-2014 ledet hun selskapets strategi- og forretnings¬utvikling i Nord Amerika, og gjennomførte i denne perioden en rekke større transaksjoner inkludert oppkjøpet av Brigham Exploration. I 2015 ble Irene bedt om å etablere Equinors nye forretningsområde for fornybar energi; New Energy Solutions (NES). Irene har siden den gang vært svært opptatt av å finne nye løsninger som understøtter det pågående energiskiftet og målene i Parisavtalen. NES er i dag en betydelig aktør innenfor havvind og verdensledende innen flytende havvindteknologi. I 2014 ble hun medlem i styret til Norske Hydro og i 2016 ble hun forfremmet til nestleder.