Håvard Rue

PhD, professor ved Institutt for matematiske fag, NTNU

Håvard Rue (f. 1965) er utdannet siv.ing i Marin Hydrodynamikk, NTH, i 1998, Dr.ing fra institutt for matematiske (IMF), NTH, fag i 1993. Han begynte i 1994 som førsteamanuensis ved IMF og fra 1997 ble han professor ved samme sted. Rues viktigste vitenskapelige produksjon er fra 2000 og utover, og omhandler spesielt Gaussiske felt med Markov egenskaper. Denne klassen av modeller har spesielt gode beregningsegenskaper siden matrisene som inngår er glisne. Denne klassen av modeller ble diskutert i detalj i boken «Gaussian Markov Random Fields: Theory and Applications» (Chapman & Hall, 2005, med L.Held), som fremdeles er referansen i feltet. Med dette grunnlaget utarbeidet Rue (Rue, Martino, Chopin, 2009) en metode for å analysere «latente Gaussiske modeller» uten bruke av stokastiske simuleringer/MCMC metoder, noe som både forbedret dramatisk beregningstid og nøyaktighet på en gang. Dette arbeidet ble presentert som et «read paper» i «Royal statistical society, London» i 2008 og representerte ett gjennombrudd i feltet. Et nylig interju i «StatsLife» gir mer informasjon om dette, og om arbeidets innflytelse i feltet. I samme spor, arbeidet Rue også parallelt med Finn Lindren fra Lund, med å inkludere også Gaussiske felt inn i samme rammeverk, noe som medførte ett nytt «read paper» (Lindgren, Rue, Lindstrøm, 2011), som igjen var et gjennombrudd. Begge disse to hovedarbeidene er grunnlaget for dagens forskning i Rues forskningsgruppe, og grunnlaget for programpakken R-INLA som implementerer disse metodene og gjør dem tilgjengelige for andre brukere og forskere. Denne programpakken vedlikeholdes og utvikles av Rue og Lindgren. R-INLA er i utstrakt bruk verden over (med flere tusen brukere), og brukes i mange anvendte fagfelt. StatsLife intervjuet gir mer informasjon her, også om den ustrakte kursvirksomheten om R-INLA pakke som har blitt generert.