Gary Harald Isaksen

Dr.philos; Prof-II NTNU

Kunnskaps- og interesse områder: Energi; Kriterier for energivalg, Livsløpet for ulike energityper / Geologi og geokjemi; petroleum; geotermisk energi / Marin akustikk og påvirkninger blandt fisk og sjøpattedyr / Lederverktøy; kunnskapsforvaltning; organisatorisk læring, beslutningsprosesser / Norsk polarutforskning; Roald Amundsen