Frank Nilsen

Dr.scient., professor ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Professor og senterleder, dr. scient. Frank Nilsen er en særdeles aktiv forsker med viktige bidrag innen forskning på fiskehelse, parasittologi og mer spesifikt på lakselus. Han var initiativtager til «Sea Lice Research Centre (SLRC)», som fikk status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i 2011 og der han har vært senterleder siden oppstarten. Dette senteret er et samarbeid mellom UiB, HI, NMBU og fem industriaktører innen havbruksnæringen. Hans karriere omfatter både en periode som forsker og gruppeleder på Havforskningsinstituttet (1998-2007) og som professor ved Universitetet i Bergen siden 2007. I tillegg til SFI-bevilgningen (205 MNOK) har han en stor portefølje med prosjektbevilgninger fra NFR og andre kilder opp gjennom årene. Hans vitenskapelige produksjon teller totalt 112 publikasjoner pr. dato, med en h-index på 32 (ISI). Flere av disse er høyt sitert, som f.eks. kartleggingen av torskens genom publisert i Nature i 2011 (Star et al.). Publikasjonslisten viser at aktiviteten i SLRC har vært høy i hele perioden, og at den har resultert i flere viktige bidrag til å forstå lakselusens biologi og således skape grunnlag for behandlingsmåter som kan redusere de enorme skadene denne parasitten påfører både laksenæringen og villaksbestanden. Oppsummert har senteret samlet publisert snart 100 vitenskapelige artikler, etablert flere patenter, bidratt til innovasjoner til bruk i næringen, næringsmedvirkning i forskning, forvaltningsstøtte i det såkalte trafikklyssystemet, samt utdanning av en lang rekke master og doktorgradsstudenter. Mye av dette er Frank Nilsens fortjeneste, som en særdeles dyktig fagperson, en fremragende leder og en flink brobygger mellom forskning og næringsliv. Frank Nilsen er også en svært dyktig formidler og har deltatt i utallige intervjuer både i aviser, TV og radio.