Erik Fosse

MD, professor ved Intervensjonssenteret, UiO

Erik Fosse er en norsk musiker, lege og professor i medisin ved Universitetet i Oslo (UiO). Han er spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi, og er avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. Intervensjonssenteret er en forsknings- og ut- viklingsavdeling for nye metoder i helse- vesenet. Han ble ansatt som professor i annenstilling ved UiO i 1999. Fosse tok doktorgraden i 1987 ved UiO med avhandlingen Complement activation and alterations in white blood cell populations following major surgery and trauma. Han ble landskjent i 2008–2009 da han sammen med Mads Gilbert tok seg inn i Gaza under konflikten mellom Israel og Hamas, og hjalp til med skade- behandling av ofrene etter bombingen av Gazastripen. Innsatsen innbrakte ham og Gilbert Fritt Ords honnør med begrunnelsen «enestående øyevitne- skildringer av sivilbefolkningens lidelser under bombingen av Gaza». Kongen utnevnte i 2013 Fosse til kommandør av St. Olavs Orden for medisinsk og samfunnsnyttig innsats. Erik Fosse har skrevet flere bøker om Midt-Østen og om medisinske tema og har mer enn 200 vitenskapelige publikasjoner.