Duan Chen

PhD, professor ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU

Duan Chen var lege i kirurgi ved universitetssykehuset ved Nanjing Medical University, Kina, og fikk sin scientiae medicae doctricem fra Universitetet i Lund, Sverige, i 1994. Han ble docent ved Universitet i Lund i 1996 og professor i medisin (eksperimentell kirurgi) ved Norges teknisk-naturviten- skapelige universitet (NTNU) i 1999. Han har vært gjesteforsker i 1996 ved Yale University, Tufts University, Massachusetts General Hospital, og gjesteprofessor i Nanjing Medical University (2008), Columbia University (2010) og Senter for Grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (2013). Frem til 2016 har han publisert 162 fagfellevurderte artikler i internasjonale tidsskrifter, og hans artikler har blitt sitert 5946 ganger med H-indeks på 41. Han er styreleder i Gastrointestinal seksjon for International Union of Basic and Clinical Pharmacology og redaktør av Scandinavian Journal of Gastroenterology. Han har vært medlem av International Advisory Group on Carcinogenic Hazard Identification of WHO’s International Agency for Research, og var sakkyndig i en rettssak i United State District Court i Newark. Han var medredaktør av Regulatory Peptides og medlem av Editorial Board of American Journal of Physiology (GI and liver). Han har fått invitasjoner til demonstrasjoner av kirurgiske teknikker og spesialforedrag fra mange universiteter, deriblant Yale University, Harvard Medical School, Oxford University, Columbia University, Massachusetts Institute of Technology og University of California (LA og SD). Han har gitt plenumsforelesninger og fungerte som ordstyrer i “Prof. Chih Chin Wang memorial lecture” under 24th Congress of Chinese Association for Physiological Sciences; Japanese Cancer Association-American Association for Cancer Research: Special Joint Conference on Gastric Cancer; World Congress on Basic and Clinical Pharmacology; Digestive Disease Week og World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity & Metabolic Disorders.