Dominique Durand

PhD, CEO Covartec, Durand Research & Consulting

Dominique Durand er født i Paris, Frankrike i 1965 og utdannet M.Sc. innen tre fagfelt: fysisk oseanografi, marin biologi og innen fjernmåling & databehandling. Han har en Ph.D. i oseanografi og informasjonsteknologi ved Nansensenteret i Bergen og Universitetet i Nice-Sofia Antipolis, Frankrike (2000). Durand er i dag gründer av COVARTEC, et selskap som bistår med rådgivning ved EU forskningsarena og med havovervåkings- teknologi og bioteknologi. Siden 2016 er han også forskningskoordinator ved Uni Research AS i Bergen. I 1996 flyttet han til Norge og arbeidet som forsker på Nansensenteret, der han utviklet det nasjonale fjernmålingsbaserte overvåkingssystem for skadelige alger. Før dette arbeidet han ved det franske romsenteret – CNES – med internasjonale opplæring av fjernmåling og bildebehandling. I 2003 begynte han på Norsk Institutt for Vannforskning – NIVA – og styrte forskningsgruppen innen oseanografi, fjernmåling og modellering. I perioden 2003-2011 var han utviklingen av Ferrybox-teknologi for kontinuerlige overvåkning av havet; og posisjonerte NIVA som ledende forskningsinstitutt på dette fagfeltet i Europa. Han ledet også satsingen innen utviklingen av CO2-lagring ved NIVA. Hans siste stilling ved NIVA var forskningsdirektør. Fra 2012–2015 ledet han IRIS-Environment, en avdeling med ca. 50 ansatte og IRIS marin forskningsstasjon i Stavanger. I denne perioden ble det videre- utviklet to satsingsområdet i avdelingen: bioproduksjon basert på gass fermentering og biologi-basert havovervåkingsteknologi. IRIS er i dag nasjonal ledende på disse to områder. Durand siste stilling i IRIS var knyttet til utvikling av nye satsingsområder innen forskning. Durand er innvalgt som ekspert i flere internasjonale rådgivende komiteer som arbeider med havovervåkingsteknologi og i flere scientific advisory board til EU prosjekter. Han ledet den europeiske forskningsforeningen for CO2-lagring – CO2 GeoNet fra 2009 til 2015. Han har/hadde også styreverv i flere innovasjonsselskap innen forskning: Akvamiljø AS (styreleder), BioSentrum AS, BioPartner AS, Prekubator TTO, Stavanger Helseforskning AS.