Dag Trygve Eckhoff Wisland

Dr.scient., professor Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Dag T. Wisland fullførte Dr.Scient. graden ved Universitetet i Oslo i 2003 og er professor i mikroelektronikk ved Institutt for infor- matikk, Universitetet i Oslo. Wisland har i sin forskning fokusert på lav- effekt CMOS kretsløsninger for dataom- formere og integrerte UWB radarløsninger hvor en viktig komponent har vært å anvende tidsdomene signalbehandling basert på over- sampling. Han var gründer og CEO i teknologiselskapet Novelda AS fra 2004 til 2013 hvor han gikk over i stilling som CTO. Wisland har ledet flere FoU- og teknologi- prosjekter hvorav mange med fokus på bruk av radarteknologi innenfor helserelaterte områder. Prosjektene har resultert i kommersielle produkter fra Novelda AS med anvendelse både innenfor helse og andre sektorer. Wisland er seniormedlem i IEEE og teknisk komitémedlem i IEEE CAS gruppene «Analog Signal Processing (AAP)» og «Biomedical Circuits and Systems (BIOCAS)» samt medvirket til flere vitenskapelige publikasjoner.