Christian Nørgaard Madsen

Siv.ing., konsernsjef/CEO Multiconsult ASA

Christian Nørgaard Madsen (født 1963) er utdannet sivilingeniør fra NTH i Trondheim 1986. Han avsluttet sitt studie på maskinavdelingen med spesialisering innen prosess, kuldeteknikk og varmepumper. Madsen startet etter studiene i FoU-avdelingen i det tidligere rådgivende ingeniør firmaet Techno Consult, der han tidlig i sin yrkesaktive karriere arbeidet med å konvertere forskningsresultater til bransjeanvendelse. Som en del av dette arbeidet var han forfatter og medforfatter til flere papers som ble publisert og presentert på internasjonale konferanser. Tematisk omhandlet disse fra brannsikring/røykkontroll via energioptimalisering til klimaløsninger i avanserte konstruksjoner, eksempelvis is-hallene i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994. Utover arbeidslivet har Madsen engasjert seg i en rekke faglige og bransjepolitiske organisa- sjoner, eksempelvis gjennom bidrag til etablering av Forum for bygningsmessig brannvern, verv som styreleder i Norsk VVS-, Energi- og Miljøteknisk forening og i flere perioder sentrale verv i RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening), blant annet som Formann for foreningen i perioden 2013– 2016. I denne perioden klarte foreningen å befeste posisjonen til den toneangivende rapporten «State of the Nation» som har fått stor politisk betydning for utvikling av infrastrukturen i Norge. Madsen ble i 2012 konsernsjef i det rådgivende ingeniørfirmaet Multiconsult ASA, som i 2015 ble det første norske rådgiverfirmaet som er notert på Oslo Børs.