Asgeir J. Sørensen

Dr.ing., professor ved Institutt for marin teknikk, NTNU. Direktør Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS) Marine Technology Centre

Asgeir J. Sørensen har hatt ulike roller innen forskning, undervisning og industri. I perioden 1989-1992 var han ansatt på MARINTEK. Han fullførte også i denne perioden sin doktorgrad innenfor hurtigbåt programmet i samarbeid med Ulstein Gruppen med tema bevegelsesdemping av vertikale vibrasjoner og bevegelser på luftputekatamaraner (SES). I perioden 1993- 2002 var han ansatt i ulike stillinger i ABB Gruppen – forsker, prosjektleder, avdelings- leder og teknologileder. Han var spesielt involvert i maritime, olje og gassvirksomhet med leveranser av automatiseringssystemer, DP systemer, elektrisk kraft, distribusjons- og propulsjonssystemer. Fra 1998-2001 var han teknologileder for ABB’s globale virksomhet innen Business Area Automation Marine and Turbocharging. I 1999 ble Asgeir J. Sørensen ansatt som professor i marin kybernetikk ved Institutt for marinteknikk, NTNU. I oppbygging av fagområdet var han de 2første årene delvis tilknyttet ABB. Asgeir J. Sørensen har vært nøkkelforsker i to Sentre for fremragende forskning (SFF) - Centre for Ships and Ocean Structures (CeSOS) i perioden 2003-2012 og fra 2013 NTNU AMOS –Centre for Autonomous Marine Operations and Systems. Asgeir J. Sørensen er også direktør ved NTNU AMOS. Asgeir J. Sørensen har vært veileder for 17 utdannede PhD og mer enn 90 MSc. Han har publisert mer enn 180 vitenskapelige arbeider i internasjonale tidsskrifter. Asgeir J. Sørensen er også svært engasjert i innovasjon og nyskaping fra grunnleggende forskning. Sammen med andre kolleger på NTNU har han etablert selskapene Marine Cybernetics AS, Ecotone AS og Eelume AS.