Arne Råheim

PhD, tidligere viseadm.dir. Institutt for energiteknikk

Er utgått på dato fra Ife. Arbeider som senior konsulent i enkeltmannsforetak (Råheims Energy Consulting). Virksomheten er i hovedsak rettet mot IPR og patenter innen; Alumina - , Hydrogen - , Energi - og Alge biomasse produksjon, koblet opp mot CO2 fangst og bruk (mineralindustri, alge produksjon).