Anders Haugland

PhD, adm.dir. Bergen Teknologioverføring AS

Anders Haugland er født i Trondheim 1971 og utdannet sivilingeniør innen Kuldeteknikk ved NTH i 1995. I 2002 disputerte han til doktorgraden innen termodynamikk, nærmere bestemt temaet Industriell tining av fisk. Haugland der i dag Administrerende direktør i Bergen teknologioverføring AS – BTO. BTO er et såkalt regionalt TTO for forsknings- institusjonene i regionen/Bergen. Det startet som et fellesinitiativ mellom UiB, Helse Bergen og Havforskningsinstituttet i 2004, og i 2015 kom HiB og SIVA inn på eiersiden. Utover dette så jobber BTO også for CMR, Uni Research, Nifes, Nofima Bergen, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, samt Haraldsplass Diakonale Sykehus. Haugland har ledet BTO fra september 2006 til i dag, og selskapet har i perioden blitt betydelig større og dekker i dag ett bredt spekter med oppgaver innenfor innovasjon og nyskaping i regionen generelt og ut fra institusjonene spesielt. Fra 2002-2006 arbeidet Haugland SINTEF Energy, først som forsker og etterhvert som leder for Næringsmiddelgruppen og etter hvert en periode på noen måneder for avdelingen Energiprosesser – før han tok jobben i BTO. Gjennom arbeidet i BTO har Haugland hatt en rekke ulike verv i oppstarts- bedrifter. Videre er han i dag styreleder i Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge (FIN), og var tidligere president i den europeiske organisasjonen ASTP (Nå ASTP-Proton) 2011-2013 Resultat fra Haugland sin doktorgrad er i dag under kommersialisering blant annet i Kina, og sammen med de mer politiske rollene i FIN og ASTP gir dette gode referansepunkt for hans arbeid i BTO.