Anders Hammer Strømman

PhD, professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU

Anders Hammer Strømman er født i Kristiansund i 1975. Han er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk fra NTNU i 1999 og har en doktorgrad i Industriell Økologi fra NTNU i 2005. Hans avhandling omhandlet integrering av ulike modeller innenfor fagområdet industriell økologi. Etter fullført doktorgrad var Strømman ansatt som forsker og han er i dag professor og direktør ved Program for Industriell Økologi ved NTNU i Trondheim. Her har han ansvar for rundt 40 faste og midlertidige forskere, programmets forsk- ningsportefølje, samt master og doktor- gradsutdanningen i Industriell Økologi ved NTNU. Strømman forsker blant annet på miljøanalyser av energi, bioenergisystemer, tran- sport og hvordan bruken av areal påvirker klimaet. Hans arbeid på livssyklusanalyser av elektriske kjøretøy og deres miljøpåvirkning høstet internasjonal annerkjennelse i 2012. Hans nyere arbeid har dreid seg om integrering av metoder innenfor fagfeltet, karbonfangst og lagring, miljø- analyser av skipstransport og klimapåvirkning knyttet til utnyttelse av boreale skogressurser. Han har publisert over 80 journal artikler i blant annet Nature Climate Change og var en bidragsforfatter til FNs Klimapanel sin femte rapport. I 2011 ble han tildelt Laudise medaljen i Industriell Økologi for hans bidrag til fagfeltet.