Alfred Hanssen

Dr.scient., professor ved Institutt for geologi, UiT Norges Arktiske Universitet, Leder av Research Centre for Arctic Petroleum Exploartion

Alfred Hanssen er utdannet fysiker, med en doktorgrad i plasmafysikk fra UiT i 1992. Arbeidet med doktorgraden ble utført ved Max-Planck-Institut für Aeronomie, i Katlenburg-Lindau, Tyskland (1988-1989), ved Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico, USA (1991) og ved UiT (1990 og 1992). Doktorarbeidet dreide seg om sterk turbulens, kavitering og soliton- kollaps i plasma drevet av intense elektro- magnetiske bølger, og veileder for prosjektet var Prof. Einar Mjølhus fra Institutt for matematikk og statistikk ved UiT. Alfred bygde opp en forskningsaktivitet i statistisk signalbehandling med et spesielt fokus på optimal spektralestimering, metoder for analyse av ikkestasjonære, ikkelineære og ikke-gaussiske prosesser, samt generaliseringer til dispersive stokastiske fenomener. Alfred ble oppnevnt til professor i signalbehandling i 1999. I 2005 ble Alfred Hanssen tildelt finansiering gjennom Norges forskningsråd sitt Yngre fremragende forsker (YFF) talentprogram, og i 2007 mottok han Formidlingsprisen ved UiT – Norges arktiske universitet. Alfred har tilbrakt forskningsterminer ved EC Joint Research Centre, Ispra, Italia og ved Colorado State University, Ft. Collins, Colorado, USA. Han har hatt langvarige redaktørverv for mange fagtidsskrifter i signalbehandling og engineering: IEEE Transactions on Signal Processing; IEEE Signal Processing Letters; Signal Processing (Elsevier); Journal of Electrical and Computer Engineering; Research Letters in Signal Processing; og EURASIP Int. Journal on Wireless Communication and Networking. Alfred har hatt bi-stillinger i industri (Elliptic Labs, Fugro Seismic Imaging) og ved forskningsinstitutter (FFI), og han har hatt to lengre opphold i industrien i løpet av karrieren (Discover Petroleum og Aker Solutions). Alfred har vært instituttleder ved Inst. for fysikk og teknologi, UiT, og for tiden er han leder for det landsomspennende forskningsprosjektet ARCEx (Research Centre for Arctic Petroleum Exploration) samtidig som han bekler et professorat i geofysikk ved UiT – Norges arktiske universitet. Alfreds faglige interessert favner meget vidt, fra ikkelineære dynamiske systemer, via statistisk dataanalyse og parameterestimering i mange dimensjoner, til energiomforming i sine mange former. Samspillet mellom akademisk forskning og industrielle anvendelser er spesielt viktig for Alfred, og han liker seg best når han kan anvende dype matematiske resultater til gode ikketrivielle praktiske anvendelser. I tillegg til å være leder på heltid, så har Alfred for tiden en spesiell interesse for tektonikk og isdynamikk – og sammenhengen mellom disse øyensynlig forskjellige fenomener.