Aina Margrethe Berg

Dr.scient, adm.dir. Uni Research AS

Aina Margrethe Berg er født i Bergen i 1965 og utdannet dr.scient i anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen i 1996. Berg er i dag administrerende direktør i forskningsinstituttet Uni Research AS. Uni Research holder til i Bergen, har ca. 460 ansatte og forsker innen områdene helse, energi, klima, miljø, samfunn og Big Data. Før hun ble ansatt i Uni Research, jobbet Berg 17 år i IRIS AS. Der jobbet hun i flere år i gruppen Bore-, brønn-og reservoarteknologi. I disse årene bidrog Berg til utvikling av softwareverktøy for boreprosessen, spesielt flerfasestrømning i borerør og annulus. Senere var Berg med i teamet som fornyet måten man nå kan historietilpassereservoarmodeller ved hjelp av Ensemble Kalman filterteknikk. Fra 2007 -2012 ledet hun IRIS Energi, en avdeling med ca. 120 ansatte i Stavanger, Bergen og senere Oslo og Kristiansand. I denne perioden ble det valgt ut to satsingsområder i avdelingen: automatisert boring og økt oljeutvinning. I 2010 ble IRIS sammen med Sintef, UiS og NTNU tildelt en SFI innen ”Boring og Brønn for Økt utvinning”-senere, i 2013, fikk IRIS sammen med UiS og IFE tildelt Det Nasjonale Senteret for økt oljeutvinning. Disse to sentrene har gitt IRIS en langsiktig og forutsigbar finansiering innen to strategisk viktige områder. I løpet av årene i IRIS var Berg også med på å utvikle kommersialiseringsstrategien til selskapet. Hennes siste stilling i IRIS var som konstituert administrerende direktør. Berg har deltatt i flere programkomitéer/styrer i Norges Forskningsråd; Olje-og gassprogrammet, Petromaks og Divisjonsstyret for store satsinger. Videre har Berg vært styremedlem i Acona AS. I dag er Berg bl.a. styremedlem i Bjerknessenteret, GAMUT og Business Region Bergen