Digitalisering av norsk landbruk; muligheter og utfordringer

Norges tekniske vitenskapsakademi og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 4. mai kl. 19:00 i Arkeologisk museum, Stavanger. Nils Bjugstad, Professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet vil holde foredrag om muligheter og utfordringer ved digitaliseringen av norsk landbruk. Møtet er åpent for alle interesserte og gratis.

Digitalisering og sensorteknologi er på full fart inn i norsk landbruk. Foredraget vil gå litt inn på hvilke utfordringer og muligheter som ligger bak dette. Ved NMBU er det nå opprettet en egen bærekraftsarena innen Smart Farming og Grønn Innovasjon (2021-24). Den har som har som mål å styrke både utdanning, forskning og innovasjon innen et svært spennende og tverrfaglig fagområde. Nils Bjugstad er leder av bærekraftsarenaen og vil fortelle mer om  dette arbeidet.

Dagens innleder:

Nils Bjugstad, professor NMBU

Velkommen!