ytterdal_Informasjon:
f. 1964 (05)
Dr.ing., professor
Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
NTNU
7491 Trondheim
73 59 44 11

Adresse:
Sleipnes v 7 A
7040 Trondheim
73 50 02 05