unsgrd_g

Informasjon:
f. 1948 (00)
Dr.med., professor
Institutt for nevromedisin
NTNU
7491 Trondheim
73 86 84 58

Adresse:
Erl. Skakkesg 52 B
7012 Trondheim
73 51 45 40