«Bygge landet bedre» er tittelen på NTVAs nye webinarserie som blir lansert høsten 2020. I serien ønsker NTVA å invitere forskningsmiljøer, næringsliv og politikere til å belyse og diskutere tiltak og initiativ som danner grunnlaget for bærekraftig nyskaping i Norge og hvilke forutsetninger som må være på plass for å lykkes.

Program for serien blir publisert løpende på hjemmesiden og på sosiale medier. I første fase vil vi sette søkelyset på tema som sirkulærøkonomi, verdiskapning fra havet og vaksineutvikling for å nevne noe. De to første webinarene i serien kommer nå i oktober:

  • Sirkular økonomi: fra avtall til produkt (13. oktober kl. 18:00)

Her får vi presentert potensialet og kunnskapsutvikling i to ulike nasjonale initiativ: «Microsilica – fra industriavfall til verdensprodukt» ved Magne Dåstøl, tidligere direktør og utviklingssjef Elkem Materials og «Fra deponi av farlig avfall til gjenbruk» ved Dr.-Ing. Knut Henriksen, Scanwatt AS.

Lenke til webinaret: https://us02web.zoom.us/j/82894738702

  • Vaksineutvikling i pandemiens tid: kappløp og samarbeid (27. oktober kl. 18:00)

I dette webinaret vil Elen Høeg, Senior Policy Manager i CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), presentere status for det globale kappløpet for å utvikle en Covid-19-vaksine.

Lenke til webinar: https://us02web.zoom.us/j/87363288722

Du kan delta på webinarene på zoom eller følge livestream på Facebook. For å stille spørsmål, bruk chattefunksjon i Zoom.

Velkommen!