tnder_k

Informasjon:
f. 1937 (90)
Dr.techn., professor
Institutt for produktutvikling og materialer
NTNU
7491 Trondheim
73 59 28 93

Adresse:

Stokkbekken 21
7048 Trondheim
73 91 21 76