thaulow_g

Informasjon:
f. 1948 (95)
Dr.ing., professor
Institutt for produktutvikling og materialer
NTNU
7491 Trondheim
73 59 38 21

Adresse:
Bergstien 4
7043 Trondheim
73 53 02 04