steinnes_e

Informasjon:
f. 1938 (86)
Dr.philos., professor
Institutt for kjemi
NTNU
7491 Trondheim
73 59 62 37

Adresse:
Sloreåsen 17 A
1257 Oslo