stahl_k

Informasjon:
f. 1937 (87)
Dr.ing., senior rådgiver
Telenor sentraladm.
Boks 6701 St. Olavs pl.
0130 Oslo
22 77 71 52

Adresse:
Gjørstads gt. 2
0367 Oslo