solberg_j.k-150x150

Informasjon:
f. 1946 (94)
Dr.philos., professor
Institutt for materialteknologi
NTNU
7491 Trondheim
73 59 20 51

Adresse:
Utsikten 13
7560 Vikhamar
73 97 75 56