slindre_erik

Informasjon:
f. 1946 (06)
Dr.philos., seniorforsker
Havforskningsinstituttet
Postb. 1870, Nordnes
5817 Bergen
55 23 85 00/55 23 63 74/995 38 480

Adresse:
Nattlandsfjellet 44
5098 Bergen
55 28 88 52