slagstad_dag

Informasjon:
f. 1946 (01)
Dr.ing., seniorforsker
SINTEF Fiskeri og havbruk AS
7465 Trondheim
73 59 24 07

Adresse:
Husebyv 40 B
7097 Saupstad
72 58 26 25