SEJERSTED, Francis (død 24. 11.15)

//SEJERSTED, Francis (død 24. 11.15)

SEJERSTED, Francis (død 24. 11.15)

sejersted_f

Informasjon:
f. 1936 (95)
Cand.philol., dr.h.c., forsker
Institutt for samfunnsforskning
Boks 3233 Elisenberg
0208 Oslo
23 08 61 00

Adresse:
Abbedisvingen 9
0280 Oslo
22 50 81 74

2017-04-17T09:32:44+00:00