re_b.e

Informasjon:
f. 1937 (75)
Arkitekt, professor
Institutt for byforming og planlegging
NTNU
7491 Trondheim
73 59 50 29

Adresse:
Bromstadekra 45 D
7046 Trondheim
73 91 67 84