rheim_a

Informasjon:
f. 1941 (00)
PhD, viseadm.dir.
Institutt for energiteknikk
Boks 40
2027 Kjeller
63 80 61 24

Adresse:
Store Prestrudv 45
2300 Hamar
62 53 52 54