Ny bok fra NTVA: Den digitale hverdagen

Nå foreligger NTVAs nye bok ‘Den digitale hverdagen’, etter ett års samarbeid under kyndig ledelse av Asbjørn Rolstadås. Vi ønsker å takke alle i redaksjonskomiteen for innsatsen og forfatterene for deres bidrag. Den tredje boken i bokserien retter oppmerksomheten mot hvordan digitaliseringen påvirker hver enkelt av oss i hverdagen og omformer samfunnsmekanismene mellom hendene våre. Digitaliseringen er trolig den kraftigste driveren for endring i dagens samfunn. Utviklingen har allerede pågått i mange år. På mange områder er den blitt en naturlig del av dagliglivet, slik at vi ofte ikke tenker over at vi er midt i en fundamental samfunnsendring.

Bøkene er artikkelsamlinger som gir en oversikt over hvordan digitalisering tas i bruk i ulike deler av norsk nærings- og samfunnsliv. Forfatterne er ledende fagpersoner og ledere fra kunnskapssektoren, næringsliv og offentlig forvaltning. Artiklene beskriver hvordan ulike samfunnsområdene trolig vil påvirkes av teknologiske endringskrefter.

Boken kan kjøpes i papirform ved å dekke kostnader med å sende i posten. Full bok og individuelle kapitler er også tilgjengelig for gratis nedlasting på våre nettsider.