Øyvind Solberg Thorsen og Karin Yrvin

Bilen har en sentral plass i hverdagen. Vi bruker den til å handle, hente og bringe barn og besøke venner. Men bilen diskuteres heftig – som arealbruker og klimautfordring. Teknologiutviklingen er enorm; om noen år vil selvkjørende biler innta trafikken, og bilen blir en forlenget del av mobiltelefonen.