Randi Eidsmo Reinertsen

Det foregår en digital revolusjon i helsevesenet. Vi bærer sensorer som registrerer atferd og gir kunnskap om helse og livsstil. Vi tar i bruk internett og smarttelefoner og laster ned informasjon og tjenester fra nettskyen. Kunstig intelligens bearbeider store datamengder til brukbare beslutningsgrunnlag for behandling, diagnose og forebygging.