Espen Andersen

  • Lettere fly som slipper ut mindre CO₂.
  • Elektriske, utslippsfrie fly som går på batterier.
  • Raskere fly som kanskje halverer reisetiden.
  • Ubemannede fly som fjernstyres fra bakken.

Alt dette er mulig, men luftfarten setter krav som gjør at ny teknologi tar tid og koster mer.