Beate Kvamstad Lervold

Sjøtransporten står for 90 prosent av all frakt av gods på verdensbasis. I Norge står sjøtransport for 80 prosent av godstransporten. Samtidig fylles veiene opp med store, forurensende trailere. Ny teknologi og strenge miljøkrav er drivere for at enda mer av trafikken overføres fra land til sjø.