kr150,00

Kategori:

Beskrivelse

(Boken en gratis. Betaling dekker direkte portokostnader)

Boken Det nye digitale Norge er en artikkelsamling som gir en oversikt over hvordan digitalisering tas i bruk i ulike deler av norsk nærings- og samfunnsliv. Forfatterne er ledende fagpersoner og ledere fra kunnskapssektoren, næringsliv og offentlig forvaltning. Artiklene beskriver hvordan ulike samfunnsområdene trolig vil påvirkes av teknologiske endringskrefter.