parr_h

Informasjon:
f. 1947 (90)
Dr.philos., ekspedisjonssjef i
Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
22 24 58 00

Adresse:
Nyveien 15
1482 Nittedal
67 07 21 58