Stavanger: Møte 10. april 2019

onsdag, 10 apr 2019

19:00 – 21:00

Blokkkjeder – hva det er og hva kan det brukes til

Foredragsholder professor Hein Meling, Universitetet i Stavanger

Blokkjeder er et hett tema om dagen, spesielt knyttet til kryptovalutaer. Men begrepet misbrukes ofte for å beskrive datasystemer som bruker en blokkjede, heller enn teknologien selv. Dette gjør det vanskelig å forstå hva som ligger bak begrepet, og hvilke implikasjoner det har å bruke en blokkjede i et datasystem.

I dette foredraget vil jeg forsøke å forklare hva en blokkjede er, hvordan den er oppbygd, og hvilke garantier og egenskaper den gir. Jeg vil også trekke frem en del begrensninger med blokkjede-teknologien og diskutere når det er hensiktsmessig og bruke en blokkjede.

Møtene i Stavanger arrangeres i samarbeid med Tekna.

Informasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA: E-post: post@ntva.no eller telefon 485 06 284

Møtet er åpent for alle interesserte.

Påmelding er ikke nødvendig.

Arrangementssted

Arkeologisk Museum
Peter Klows gate 30
Stavanger

Påmeldingsavgift

Påmelding
Gratis