Oslo: Møte 4. april 2019

torsdag, 4 apr 2019

18:00 – 21:00

Sikkerhet i Nettskyen

Foredrag:

Personsikkerhet i nettskyen v/Veronica Buer, fagdirektør, Datatilsynet.

Hvilke krav stilles til behandlingsansvarlig og til databehandler for personopplysninger? Og kan man stille krav til teknologien? Jeg vil også kort si noe om hva som gikk galt i Helse-Sør-Øst-saken.

Potensialet for datalagring i Norge? v/ Roger Schjerva, IKT-Norge

Data er den nye oljen, sies det. Gir et slikt utsagn mening? Hvorfor blir det stadig mer data og hva brukes det til? Kan det misbrukes? Hvilke gevinster kan vi få dersom en større andel av disse dataene lagres i sentre i Norge?

Møtet er åpent for alle interesserte.

De som vil delta på middagen etter foredraget, må melde seg på til post@ntva.no innen tirsdag 2. april. Prisen er kr 400 og påmeldte til middagen vil få tilsendt faktura.

 

Arrangementssted

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
Oslo

Påmeldingsavgift

Egenandel middag
NOK 400.00