Oslo: Møte 14. november 2018

onsdag, 14 nov 2018

15:00 – 17:00

Nye klimakrav i skipsfarten – hvilke teknologier blir rådende?

International Maritime Organization (IMO) har vedtatt at miljøutslippene fra shipping skal halveres innen 2050. Norsk maritim næring har lenge forstått betydningen av grønn konkurransekraft, men hvilke teknologier peker seg ut i det grønne skiftet – og  hvorfor?

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) inviterer i samarbeid med DNV GL til et miniseminar om nye energiformer i fremtidig skipsfart. På seminaret vil flere aktører legge frem sine vurderinger og erfaringer med ulike energibærere som er aktuelle for skip. DNV GL, som har hatt hovedansvaret for seminaret, har en sterk internasjonal posisjon innen dette temaet.

Program

15:00 Velkommen til seminaret v/NTVA

15:05 IMO 2050: Hva er vedtatt og hva er alternativene? Prognoser for internasjonal utvikling innen energiområdet v/Kjell Martinsen, senioringeniør, DNV GL

15:25 LNG som energikilde v/Oscar Kallerdahl, visedirektør LNG Systems, Rolls Royce Marine

15:40 Batteridrift av skip v/Egil Mollestad, teknisk direktør, ZEM

15:55 Hydrogen som energibærer v/Tomas Tronstad, adm.dir, Hyon

16:25 Paneldiskusjon rundt fremtidig rolle for de ulike teknologier. Panelleder Sondre Henningsgård, DNV GL

16:55 Avslutning

17:00 Enkel servering og mingling

Møtet er åpent for alle interesserte, men pga serveringen ber vi om påmelding til post@ntva.no innen mandag 12. november.

Velkommen!

Arrangementssted

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
Oslo

Påmeldingsavgift

Gratis