Trondheim: Julemøte 7. desember 2018

fredag, 7 des 2018

18:00 – 19:00

Hjernens mekanismer for sted og tid

Edvard Moser, professor, Kavli Institute for Systems Neuroscience, Trondheim

Evnen til å beregne posisjon er kritisk for overlevelse. I pattedyr er denne evnen ivaretatt i stor grad av systemer av nerveceller i hippocampus og medial entorhinal cortex – hjernesystemer i den indre delen av tinninglappen. I disse områdene finnes det spesialiserte celler som koder for posisjon. Blant disse er gittercellene, som vi oppdaget i medial entorhinal cortex i 2005. Gitterceller er aktive kun når dyr eller mennesker befinner seg på bestemte steder – steder som på en åpen flate til sammen danner et heksagonalt gittermønster. Siden oppdagelsen av gittercellene har vi funnet en rekke andre spesialiserte typer av celler i samme hjerneområde, inkludert celler som registrerer retning og hastighet, samt celler som er aktive ved lokale grenser i miljøet. Nylig har vi også oppdaget celler som indikerer avstand og retning fra fremtredende objekter i det lokale miljøet, hvilket tyder på at posisjonssystemer bruker vektorkoding for å beregne posisjon, i tillegg til gitterkoden for å estimere posisjon på tomme flater. Etter å ha gjennomgått disse cellene vil jeg bruke siste del av forelesningen på å diskutere hvordan hjernen koder tid. Jeg vil vise hvordan episodisk tid kodes på tidsskalaer fra sekunder til timer i aktiviteten til nerveceller i lateral entorhinal cortex, naboområdet til posisjonssystemet. Representasjon av tid i dette området er basert på erfaring og er således forskjellig fra klokketid. Når informasjon om sted (fra medial entorhinal cortex) og tid (fra lateral entorhinal cortex) møtes i hippocampus, kombineres disse til episodiske minner. Sykdommer i entorhinal cortex og hippocampus, slik som Alzheimers sykdom, preges følgelig av svikt i både stedsans og episodisk minne.

Foredraget holdes i Glassgården hos SINTEF.

Møtet er åpent for alle interesserte.

Ingen påmelding.

Etter foredraget er det julemiddag for medlemmer med følge på Lerchendal Gård kl 1930.

Arrangementssted

Glassgården, SINTEF
Strindveien 4
Trondheim

Påmeldingsavgift

Påmelding
Gratis